ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข cliffcawley.net

เพื่อให้มั่นใจถึงการเล่นและการใช้บริการที่ดีที่สุด ให้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่พบในเว็บไซต์ cliffcawley.net ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล: เมื่อคุณใช้บริการ cliffcawley.net คุณอาจจะต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ เว็บ cliffcawley.net จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ cliffcawley.net ใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์

สิทธิ์ในเนื้อหา: เนื้อหาทั้งหมดบน cliffcawley.net เป็นลิขสิทธิ์ของ cliffcawley.net หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ให้สิทธิ์ให้ cliffcawley.net ใช้งาน เนื้อหาทั้งหมดนี้รวมถึงภาพถ่าย วิดีโอ และข้อความต่าง ๆ อันเป็นลิขสิทธิ์ เนื้อหาดังกล่าวนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการทำซ้ำ เผยแพร่ หรือใช้เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บ cliffcawley.net หากไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์

ข้อกำหนดการใช้บริการ: คุณตกลงว่าจะใช้บริการ cliffcawley.net เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเท่านั้น คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับที่อาจใช้กับการใช้บริการเหล่านี้ เว็บcliffcawley.net ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงบริการหรือจำกัดการใช้งานของคุณหากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ความเสี่ยงในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น: เว็บ cliffcawley.net อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ cliffcawley.net การเข้าชมเว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้น ๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ cliffcawley.net กำหนด

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข: cliffcawley.net อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อมีความจำเป็นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประจำเพื่อทราบเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุด