นักเขียน

เกี่ยวกับผู้เขียน

ชื่อ

จบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เป็นนักเขียนบทความที่มีความชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ (IT) ชาวไทยที่มีผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงวงการ IT ในประเทศไทยไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงสมัยหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2558 (2015) ที่เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและเร่งรีบการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยอย่างมาก นับเป็นบทบาทที่สำคัญและส่งผลให้ได้รับการยกย่องจากหลากหลายภาคส่วนของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชนทางการศึกษาและองค์กรต่างๆ

ได้ก้าวเข้าสู่โลกของสื่อสังคมออนไลน์ เขาเริ่มแชร์บทความของเขาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บล็อกส่วนตัว และโซเชียลมีเดีย เขาค้นพบว่าการแชร์ความรู้และประสบการณ์ด้าน IT ให้กับผู้คนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นสามารถกระจายไปถึงผู้คนที่สนใจได้อย่างกว้างขวาง และสามารถสร้างชุมชนที่มีความสนใจในเทคโนโลยีได้อีกด้วย

ในปัจจุบันยังคงทำงานเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สำหรับผู้อ่าน ให้กับทางเว็บไซต์ cliffcawley.net ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิจัย นักออกแบบเว็บไซต์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในเทคโนโลยีในประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ 

ตำแหน่งงาน : บรรณาธิการ-cliffcawley.net

ที่อยู่: 138 4 Nong Ya Soi 5 Ban Wanglan, ตำบล หนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

อีเมล

Social :